ธนาคารปล่อยกู้เงิน ล้มเจ้าหนี้นอกระบบ นโยบาย by ประชาชน

0 views
|

ธนาคารปล่อยกู้เงิน ล้มเจ้าหนี้นอกระบบ นโยบาย by ประชาชน ต้องเเก้ด้วยกฎหมายและตัวผู้กู้เอง โดยต้องให้รัฐช่วยมากำกับดูแล เรื่องดอกเบี้ย

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos