วิกฤต COVID-19 ทำธุรกิจ ต้องระวังอะไร

0 views
|

ธุรกิจส่วนใหญ่ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด  ทำให้รายได้ลดร้อยลง และ เมื่อรายได้ลดน้อยลง สิ่งที่ภาคธุรกิจ แก้ปัญหาจากการที่มีรายได้ลดน้อยลงก็คือ การลดต้นทุน  และ การบริหารเงิน เพื่อที่จะช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงิน

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos