อาชีพเสริม บ่อเลี้ยงปลาบ้านๆ สร้างเงินหลักล้าน

0 views
|

อาชีพเสริม บ่อเลี้ยงปลาบ้านๆ สร้างเงินหลักล้าน การทำการเกษตรพอเพียงใช้สรรพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์และการแปรรูปวัตถุดิบเพิ่มมูลค่า ปลา ต่อยอดส่งออกตลาด

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos