แนวทางเสนอ ขายสินค้าใน 7-Eleven ทำตามนี้เลย

0 views
|

แนวทางเสนอ ขายสินค้าใน 7-Eleven 1 ติดต่อนำเสนอสินค้า 2รอผลผ่านจากคณะกรรมาการ3เตรียมข้อมูลสินค้า4มีใบรับรองการผลิต5กำหนดยอดสั่งซื้อ6ประเมินยอดขายในรอบ3เดือน

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos