โครงการ นวดและสปาสร้อยดอกหมาก หารายได้ระหว่างเรียน

0 views
|

โครงการ นวดและสปาสร้อยดอกหมาก วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม หารายได้ระหว่างเรียน ช่วยให้นักศึกษามีรายได้ และต่อยอดไปประกอบอาชีพอิสระ

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos