ไม่มีงานประจำก็ผ่าน แค่มีบัตรประจำประชาชน 200000 บาท

0 views
|

ธนาคารออมสิน ให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระค้าขายและบริการต่างๆใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเพิ่มสภาพคล่องการเงิน

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos