7ข้อ เตรียมพร้อม ก่อนเริ่มลงทุน

0 views
|

7ข้อเตรียมพร้อมก่อนเริ่มลงทุน 1บริหารสภาพคล่องให้เป็นบวก2สำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน3จัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น4กำหนดเป้าหมายการลงทุน5กำหนดกลยุทธ์6ศึกษาเครื่องมือที่จะใช้งาน7กำหนดแผนการลงทุน

เอ็น v
เอ็นวี

Related videos